logo
Dezhou Tongda Incubation Equipment Factory
Sản Phẩm chính: Lồng ấp, sản xuất giống, trang trại thiết bị, gia cầm thiết bị, Plucker máy