logo
Dezhou Tongda Incubation Equipment Factory
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính: Lồng ấp, sản xuất giống, trang trại thiết bị, gia cầm thiết bị, Plucker máy