Sign in
logo
Dezhou Tongda Incubation Equipment Factory
{0} năm
Shandong, China
Sản Phẩm chính: Vườn Ươm, Trại giống, thiết bị nông nghiệp, thiết bị gia cầm, máy plucker

Highly recommended

106,00 US$ - 115,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
91,50 US$ - 92,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
30,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
New Xu Hướng Sản Phẩm
0,30 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Cái
17,00 US$ - 19,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái

Mini incubator

37,00 US$ - 45,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
91,50 US$ - 92,90 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
25,00 US$ - 30,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
99,00 US$ - 117,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Bộ
12,00 US$ - 14,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ

Industrial incubator